ค้นหา

โรคที่ทำให้เกิดอาการปวดมือและข้อมือ


มือเป็นอวัยวะที่ใช้ในการหยิบจับของมนุษย์ การมีอาการเจ็บป่วยที่มือจึงเป็นอุปสรรคกับการทำงานและการใช้ชิวิตประจำวัน


ปัญหาของมือและข้อมือที่พบได้บ่อยได้แก่ โรคข้อนิ้วมือเสื่อม ภาวะเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับ ถุงน้ำที่ข้อมือ เป็นต้น ส่วนอาการปวดข้อมือหรือนิ้วมือที่มีภาวะข้ออักเสบ บวมแดง ชัดเจน พบได้ใน โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบ เป็นต้น


โรคข้อนิ้วมือเสื่อม

โรคข้อเสื่อม เป็นสาเหตุของอาการปวดข้อของมือที่พบได้บ่อยใ