ค้นหา
  • Admin

การป้องกัน "ตะคริว"


หลายท่านคงเคยประสบปัญหา ตะคริว มาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต โดยเฉพาะตะคริวบริเวณขา ซึ่งทำให้เกิดอาการปวดเกร็งอย่างรุนแรงทันทีทันใด

ตะคริวเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณนั้น ๆ มีเลือดไปเลี้ยงไม่พอในช่วงเวลาหนึ่่ง ทำให้ขาดอาหารและออกซิเจน กับในขณะเดียวกัน เกิดของเสียคั่งค้างในกล้ามเนื้อจำนวนมาก จนไม่อาจถูกขับถ่ายออกทิ้งไปได้เต็มที่ กล้ามเนื้อจึงได้บีบรัดตัวอย่างรุนแรง

ผู้คนส่วนใหญ่เป็นตะคริวที่กล้ามเนื้อขา มีอาการปวดทันทีทันใด จนไม่สามารถขยับเขยือนขาได้เลย ถึงแม้จะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น แต่หากเกิดขณะที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายอย่างระมัดระวัง เช่่น ว่ายน้ำ ปีนเขา หรือการขับรถยนต์ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

สาเหตุที่เกิดตะคริว

- กล้ามเนื้อทำงานหนัก หรือ อยู่ในท่าทางที่ผิดไปจากปกติ เช่น การออกกำลังกายอย่างหักโหม นั่งท่าเดิม ย