ค้นหา

ผมปวดหลังเรื้อรัง ทำไมเขาส่งผมไปหาจิตแพทย์!


ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อ ภาวะเครียดหรือความผิดปกติทางจิตใจสามารถทำให้เกิดโรคทางกายได้หลายชนิด โดยเป็นผลจากการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติและฮอร์โมน


กล้ามเนื้อของเรานั้นทำงานด้วยการหดและคลายตัว ตามคำสั่งของสมอง อย่างไรก็ตามกล้ามเนื้อยังทำงานได้ตามที่ระบบประสาทอัตโนมัติสั่งอีกด้วย โดยระบบประสาทอัตโนมัตินี้ทำงานโดยอิสระไม่อยู่ภายใต้อำนาจของจิตใจหรือระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ม่านตาขยาย ขนลุก หัวใจเต้นเร็ว เมื่อเราตื่นเต้นหรือกลัว เป็นต้น

โดยปกติกล้ามเนื้อของคนเรามีหน้าที่สำคัญในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย แต่เมื่ออยู่ใต้อิทธิพลของการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติจะทำให้กล้ามเนื้อเราหดเกร็งมากกว่าปกติ โดยตัวกระตุ้นสำคัญต่อระบบ