ค้นหา
  • AMsupporter

กินของย่างอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็ง


ทุกท่านคงทราบกันดีว่า การรับประทานอาหารปิ้งย่างนั้นมีความเสรายงสูงที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็ง โดยพบสารก่อมะเร็งหลายชนิดด้วยกัน เช่น

สารไนโตรซามีน (nitrosamines) ที่พบในปลาหมึกย่าง ปลาทะเลย่าง และอาหารที่ใส่สารไนเตรต ซึ่งเป็นสารกันบูด เช่น แหนม ไส้กรอก เบคอน แฮม เป็นต้น

สารพัยโรลัยเซต (Pyrolysates) พบมากในส่วนที่ไหม้เกรียมของอาหาร ปิ้ง ย่าง

สารพีเอเอช หรือสารกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic aromatic hydrocarbon) เป็นสารเริ่มต้นของสารกลายพันธุ์ (Premutagen) และสารเริ่มต้นของสารก่อมะเร็ง (Precarcinogen) ซึ่งพบได้มากตรงบริเวณอาหารที่ไหม้เกรียม ซึ่งสารชนิดนี้เป็นชนิดเดียวกับที่ควันไฟไอเสียของเครื่องยนต์ ควันบุหรี่ และเตาเผาเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม น้ำมันดิบ และในสารอินทรีย์อื่นๆ ที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

แต่แม้ว่าจะมีความเสี่ยง แต่ก็ใช้ว่าเราจะต้องงดอาหารปิ้งย่างไปเลย เพราะว่ามีวิธีการง่ายๆ ที่จะลดความเสี่ยงในการรับประทานอาหารปิ้งย่างได้

ทำอาหารเอง

การทำอาหารรับประทานเองนั้นดีที่สุด เพราะสามารถควบคุมปัจจัยและส่วนประกอบต่าง ๆ เองได้ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพวัตถุดิบ ความสะอาด ความร้อนที่ใช้เป็นต้น

เลือกวัตุดิบในการหมัก

การหมักเป็นกระบวนการหนึ่งในการเพิ่มรสชาติอาหาร และช่วยให้เนื้อนุ่ม น่ารับประทาน ปัจจุบันมีวัตถุปรุ่งแต่งอาหารออกจำหน่ายมากมาย หลายชนิดเป็นสารเคมี ซึ่งเราไม่ทราบว่าจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายเราในระยะยาว เราจึงควรเลือกวัตถุดิบในการหมักที่ผลิตจากสารธรรมชาติ เช่น เปลือกสัปปะรด ไวน์แดง หรือ น้ำนมเป็นต้น

การเตรียมตะแกรงย่าง

ตะแกรงย่างควรสะอาด ไม่มีคราบเขม่าหรือคราบไหม้ ควรล้าง ขัด เอาคราบต่างๆออกไปให้หมด ยิ่งสะอาดมากท่าไหร่ คว่ามเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งยิ่งลดลง เมื่อย่างควรทาน้ำมันที่ตะแกรงเพื่อช่วยลดการเกาะตัวขอคราบไหม้ต่างๆ และควรเปลี่ยนตะแกรงย่างบ่อยๆ

ย่างแค่พอสุกและกลับเนื้อบ่อยๆ

นื่อที่ไหม้มีความเสี่ยงที่จะทำให้เป็นโรดมะเร็งสุง เราจึงควรหมั่นพลิกเนื้อที่ย่างให้แค่สุกทั่วถึงกัน พยายามเลี่ยงให้ไม่ให้เกิดรอยไหม้ หรือ หากมีรอยไหม้ควรใช้มีดหรือกรรไกรตัดเล็มส่วนที่ไหม้ออก

นอกจากอาหารแล้ว ยังมีปัจจัยต่าง ๆ ทำให้เราเป็นมะเร็งได้ โดยเราเลี่ยงได้ยาก เช่น พันธุกรรม การต้องสูดดมสารก่อมะเร็ง เช่น ควันเสียจากท่อรถยนต์ ควันบุหรี่ของคนรอบข้าง อย่างน้อยเราก็ได้ลดวามเสี่ยงจากการรับประทานอาหาร ซึ่งเราสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงนี้ได้

#มะเรง #สารกอมะเรง #อาหารปงยาง #การปองกนโรคมะเรง

ดู 177 ครั้ง
Untitled design (10).png

© 2020 by AMsupporter

นนทบุรี, ประเทศไทย 

sale@amsupporter.com 

083 092 2989

086 317 2265