ค้นหา

ระเบิดเวลา : หลอดเลือดแดงใหญ่ที่ช่องอกโป่งพอง (TAA - Thoracic Aortic Aneurysm)