AMsupporter

เรายึดมั่นในคุณภาพ

และราคาที่เป็นมิตร

Highest quality,

Lowest cost possible

เราจำหน่าย ถุงน่องทางการแพทย์ และอุปกรณ์ช่วยพยุง จากประเทศไต้หวัน เช่น ถุงเท้าเส้นเลือดขอด ถุงน่องเส้นเลือดขอด ไม่ว่าจะเป็นคลาส 1 ในการป้องกันเส้นเลือดขอด หรือ คลาส 2 ซึ่งเป็นถุงน่องเพื่อการรักษาเส้นเลือดขอด รวมทั้ง เข็มขัดพยุงหลัง อุปกรณ์พยุงข้อมือ และผ้ารัดเข่า 

สินค้าทุกชิ้นของ AMsupporter ไม่ว่าจะเป็น ถุงน่องเส้นเลือดขอด และ อุปกรณ์ช่วยพยุง  ผ่านมาตรฐานสากลทั้งยุโรปและอเมริกา ทั้งในขั้นตอนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพระดับอุปกรณ์ทางการแพทย์ และนำเข้ามาจำหน่ายโดยผ่านระเบียบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

AMsupporter

Nonthaburi,Thailand

AMsupporter.png

© 2021 by AMsupporter

นนทบุรี, ประเทศไทย 

sale@amsupporter.com 

083 092 2989

086 317 2265